Lejeregler

Generel information:
Husets adresse: Tved Bygade 45, 8420 Knebel.
Ansvarlig vært: Elsebeth Jensen Tlf. 86343706 eller 20711765
Huset har plads til 150 pers. i salen og 30 pers. i mødelokale.
Kun personer med relevant uddannelse må benytte køkkenet.
Minimum 1 pers. skal have hygiejnebevis.

Leje:
Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. 
Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelsen.
Ingen søm, tegnestifter eller tape på vægge, paneler eller karme.
Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar forvoldt ved lejers brug eller dennes gæster.
udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes anvisning.
lejer er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt inventar samt evt. skader på forsamlingshuset. 
Afregnes til dagspris og efter regning.

Æresport:
Ved opsætning af æresport skal der anvendes en ramme, som fastgøres til de monterede beslag. 
Der må ikke bruges søm eller skruer i karme og murværk. Evt. opsatte æresporte og anden pynt nedtages og fjernes.

Aflevering:
Det man selv medbringer, skal man også selv fjerne igen: papir, dåser og flasker.
Borde og stole rengøres efter brug. Stole stilles op på borde.
Gulve fejes / støvsuges.
Der slukkes for lys og varme. Varmen slukkes centralt i køkkenet.
Døre og vinduer lukkes og låses før huset forlades.

Rengøring:
Vælger man at rengøre huset selv, aftales dette nærmere med værten inden lejemål.
Ellers rengør værten huset mod timebetaling.

Nøgle afleveres i postkassen / eller til vært / udlejningsansvarlig.
Afregning af leje + olieforbrug aftales med vært.

Hvis værten ikke er i huset, og der er tvivl om noget, kontakt denne på 20 71 17 65

Top